Menu

GROOVE nedir?

Groove, gruptaki herkesin ortak bir nabızda gibi hissettiği ve çaldığı müzikal kalıpların birleşimidir. Bu, bir birlik ve ivme duygusu yaratır. Büyük gruplardaki (big band) ritim bölümü (genellikle davul, bas, gitar ve piyano) groove'un dinamik ve ritmik hissini ortaya koyar. Bir şarkıcı veya solist de groove'a katkıda bulunur ve melodiyi bu his üzerinden seslendirir.

"Groove" kelimesinin doğasında "tekrar" vardır. Davullar, tekrarlayan bir vuruş çalar. Bas, armonik yapının ana hatlarını çizer. Gitar ve piyano akor çalar. Herkes farklı zamanlarda olsa da aynı ritimleri kullanır, aynı hisle çalar. Bu, tüm grubun tek bir vücut gibi ses çıkarmasını veya groove’a bağlanmasını sağlar.

Bir groove çalıyorsunuz. Davulcunun işi groove’a bağlı kalarak zamanı korumaktır, tempoyu doğru tutmaktır. Herhangi bir parça açın ve dinleyin. Bas davul ve bas gitara odaklanın. Vuruşların nereye, nasıl bağlandığını duyun. Bas gitarist, her vuruşta ne zaman çalıyor? Peki ya gitar ve piyano? Herhangi bir kayıtla birlikte bas gitaristi dinlerken bas davul vuruşları çalın. Groove’unuzu istikrarlı ve doğru bir şekilde çalarsanız, tüm müzisyenlerin groove’a bağlanmasına yardımcı olursunuz. Bir davulcu olarak birincil sorumluluklarınızdan biri, grubun form duygusunu korumasına yardımcı olmaktır.

Solistler doğaçlama yaptıklarında, formun neresinde olduklarını her zaman bilmeleri gerekir, böylece rolleri gereği grubun geri kalanıyla bağlantı kurarlar. Davulcu, dört ve sekiz ölçüden oluşan her cümleden sonra küçük ataklar çalarak grubun bir biçim ve düzenleme duygusunu korumasına yardımcı olabilir. Ataklar kısadır, genellikle doğaçlama olarak çalınır ve bir cümlenin son birkaç vuruşunda meydana gelir ve genellikle bir bölüm değişikliğini işaret eder. Ardından, yeni bir cümlenin sonunda, aynı atağın vuruşlarının dinamiklerini değiştirebilir veya farklı bir orkestrasyon çalabilirsiniz.