Menu

Müzik Eğitimi

Müzik eğitimi, okul öncesi çağlarda olduğu gibi ilerleyen yıllarda da bireyin gelişimi için çok önemlidir. Erken yaşlarda müzikle tanışan kişiler, yeteneklerinin gelişimi ve yaratıcılıkları konusunda daha fazla ilerleme gösterirler. Çocukların ritim eğitimini kolay algılaması ve tepkide bulunması demek, aslında doğuştan itibaren içlerinde bulunan ritim duygusunun açığa çıkartılmasıdır. Duyduğu ritimleri aynı şekilde aktarabilme, zamanlama, tempoyu yakalayabilme, müzikle birlikte hareket edip durabilme, dinlemeyi öğrenme, ritim eğitiminin temel taşlarını oluşturur. Bu çalışmalar sonucunda çocukta zamanlama duygusu ve hafıza gelişir, konsantrasyon süresi artar, dinlemeyi ve grup çalışmasını öğrenir. Böylece çocuk bir grup içerisinde birey olarak uyumlu olur, özgüveni gelişir, sosyalleşir, kendi yeteneklerini keşfeder, paylaşmayı ve kendini kontrol etmeyi öğrenir. Yapılan araştırmalar, müzik eğitiminin, konsantrasyonun arttırılması, sosyalleşme, kendini ifade edebilme gibi, bireyin diğer alanlardaki gelişimine ve başarısına da katkıda bulunduğunu göstermiştir.

Ritim eğitimi müzikte temel eğitimdir. Bireylerin ritmik yeteneklerini, dinleme becerilerini, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için doğru yönlendirilmeleri gerekir. Ritim eğitimi verilirken söz konusu enstrüman davulsa öğretilenler; temiz ve doğru sesler çıkartabilmek için bagetlerin doğru tutulması, uygun oturma pozisyonu, eller ve ayaklarla doğru vuruş tekniklerinin kullanılması, nota ve form bilgisidir. Burada eğitimcinin doğru yaklaşımı çok önemlidir. Müzikal yetenek doğuştan gelmekle birlikte doğru yönlendirmeler ve eğitimlerle geliştirilebilir.

Konusunda uzman bir öğretmenden bire bir ders almak önemli ve gereklidir. Workshoplar dışında toplu derslerden kaçının. Her bireyin algı ve beceri düzeyi farklı olduğundan toplu dersleri tercih etmeyin. Düzenli olarak ders alan bireylerin öğrendikleri konuların kendi müziklerini yapmada yardımcı olacağı kuşkusuz bir gerçektir.

Bir enstrüman çalmaya karar verdikten sonra bire bir ders almak yerine internet ortamındaki eğitim videolarından faydalanıp çalmaya çalışmak ilk adım olarak yanlıştır. Hangi bilgiyi hangi sırayla öğrenmeniz gerektiğini kendi başınıza bilemeyebilirsiniz. İnternet ortamında çok fazla bilgi vardır ve bu bilgilerin hepsinin doğru olduğu söylenemez. Ancak belli bir seviyeye geldikten sonra eğitim videolarının hangilerinin faydalı olabileceği konusunda bir fikre sahip olursunuz.

Dersler bire-bir yapılır. Stüdyoda iki adet karşılıklı konumlandırılmış akustik davul seti bulunmaktadır. Dersin konusu teorik olarak anlatılır. Öğretmen konuyu davulda çalar. Ardından öğrenciyle birlikte çalınmaya başlanır. Öğrenci konuyu kavrayıncaya kadar birlikte tekrar yapılır. Daha sonra öğretmen çalmayı bırakır ve öğrencinin baget tutuş şekli, bass davula vuruş tekniği, hihat vuruş açıları gibi teknik pozisyonları kontrol eder. Her şey yolundaysa çalınan ritim, altyapı müzikleri eşliğinde farklı tempo ve dinamiklerde çalınarak iyice sindirilmesi sağlanır.

Ders içeriğinde teknik ve nota bilgisi en temel iki konudur. Bu bilgilerin dışında form bilgisi verilir, davul kayıtları silinmiş parçalara eşlik edilir. Öğrenciler her yıl öğretmenin orkestrası ile konsere çıkar, seviyelerine göre bir parça çalarlar.